Oslobođenje plaćanja cestarine

Od plaćanja cestarine su izuzete sljedeće kategorije korisnika:
  • osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100% temeljem invalidske Smart kartice
  • vozila službe hitne pomoći, sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije
  • vozila ministarstva unutarnjih poslova i vojne policije koja upotrebom plavih svjetala osiguravaju prolaz jednom ili koloni vozila koja se kreću iza njega
  • osobni automobili kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih djela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, vozila Gorske službe spašavanja te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe
  • sukladno ugovorima koje je Vlada RH zaključila s međunarodnim institucijama (EUFOR)
  • ostala vozila na temelju ovlaštenja/dozvole izdane od Uprave AZM-a d.o.o.
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
info.naplata@egis.hr
izvanredni.prijevoz@egis.hr
koncesionar: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
osnivač: EGIS Group