NOVI BESKONTAKTNI BANKOVNI TERMINALI

Uvedeni su novi beskontaktni bankovni terminali. Upute za korištenje u 3 koraka možete pogledati  ovdje.
Uvedeni su novi beskontaktni bankovni terminali. Upute za korištenje u 3 koraka možete pogledati ovdje.
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr